Financiële verantwoording

FINANCIEEL OVERZICHT 2012

Inkomsten

De stichting haalt haar inkomsten uit: Giften, Donaties, Sponsors, presentaties bij verenigingen en door middel van acties.

De giften komen van kerkelijke instanties, van scholen die acties organiseren voor Gambia. Donaties van particulieren. En een 140 tal kinderen wordt vanuit Nederland gesponsord.

In 2012 bedroegen de totale inkomsten hiervan (afgerond) € 64.000,-

Uitgaven

Het geld wordt besteed aan het betalen van de projecten in

Gambia € 40.000,-,

het versturen van 2 containers € 3.400,-,

kosten voor flyers, postzegels, drukwerk telefoon en promotiemateriaal € 800,- ,

bankkosten € 250,-,

voor het ophalen van de schoolmaterialen (benzinekosten)  € 400,- 

voor bevestigingsmaterialen voor de schoolborden die verscheept zijn.€ 150

Totale kosten bedroegen € 45.500,-

Opbouw reserve € 18.500,- 

FINANCIEEL OVERZICHT 2013

 In 2013 had de stichting dezelfde inkomsten bronnen als in 2012. De totale inkomsten bedroegen (afgerond) € 66.000,-

Aan de projecten in Gambia werd € 42.000,- besteed, 2 containers verstuurd € 3.000,-  kosten voor flyers ed. € 250,-  Porti € 400,-   Vervanging van laptop benodigdheden in Gambia € 200,- Vergaderkosten € 250,-   verzekering € 200,-  telefoonkosten € 200,- bankkosten € 300,-  voor het ophalen van de schoolmaterialen (benzinekosten)  € 600,-  en € 150,- voor klein materiaal oa voor de schoolborden die verscheept zijn.

Ook is een ‘nieuwe ‘ auto gekocht voor het vervoer van de leraren van de stad waar zij wonen, naar de school in Kunkujang Jatta Ya, € 15.000,- . De auto moet 7 zitplaatsen hebben en moet door 4 wielen aangedreven worden vanwege het regenseizoen.

De totale kosten bedroegen € 63.000,-

Opbouw reserve € 3.000,-

FINANCIEEL OVERZICHT 2014

In 2014 bedroegen de totale inkomsten € 52.129

Aan het project in Gambia werd € 38.000 besteed. Het versturen van containers kostte dit jaar € 5.400.

Een laptop voor het hoofd van de school in Gambia € 520, Schoolmaterialen als schriften en potloden € 400.

In Nederland maakten we de volgende kosten:

Het ophalen van schoolborden € 425. Onkosten voor het flyers, postzegels, drukwerk, telefoon, promotiemateriaal en de website  € 540. De kosten die het bestuur heeft gemaakt bedroegen dit jaar € 280, de verzekeringen voor de vrijwilligers € 200 en de bankkosten € 335.

De totale kosten bedroegen € 46.425

Opbouw reserve € 5.700

FINANCIEEL OVERZICHT 2015

In 2015 bedroegen de totale inkomsten € 54.191

Aan het project in Gambia werd € 42.800 besteed. Het versturen van containers kostte dit jaar € 4.600.

Het ophalen van schoolmaterialen, borden, kasten, tafels, PC’s en stoelen € 360.

De onkosten voor flyers, postzegels, drukwerk, telefoon en de website €1.675, bestuurskosten € 425, verzekeringen €200, promotiekosten oa nieuwe banners € 470 en bankkosten € 450.

De totale kosten bedroegen € 51.930

Opbouw reserve € 2.260.

FINANCIEEL OVERZICHT 2016

In 2016 bedroegen de totale inkomsten € 78.354. Er werden 210 (van de 765) kinderen gesponsord.

Aan het project in Gambia werd € 55.000 besteed. Het versturen van containers kostte dit jaar € 5.250.

Ophalen van diverse schoolmaterialen € 550. Materialen om het schoolmeubilair in Gambia weer in elkaar te zetten € 475

Kosten flyers, drukwerk postzegels, telefoonkosten en kantoorbenodigdheden € 1.915.

Meubilair voor de lerarenverblijven € 3.550. Kosten voor de bank € 380 en verzekeringen € 205.

Opbouw reserve € 6.624

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Inkomsten € 42923,00

Naar project in Gambia € 35000

Containervervoer  € 9100

Aanschaf schoolmaterialen en computer benodigdheden € 2493

Uitgaven in Nederland

Ophalen schoolinventaris € 330

Onkosten voor: flyers, postzegels, drukwerk, telefoon, promotiemateriaal € 968

Bestuurskosten € 365.00. verzekering € 203.00 Bankkosten € 295

Inrichting lerarenverblijven € 590

Uitgaven totaal € 49344

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

 Inkomsten €  46325

 Naar project in  Gambia  € 44000

 Containervervoer     3400

 Aanschaf schoolmaterialen en computer benodigdheden €  1391

 Uitgaven in Nederland

 Ophalen schoolinventaris € 249

 Onkosten voor: flyers, postzegels, drukwerk, telefoon, promotiemateriaal  € 816

 Bestuurskosten € 460 verzekering €  203  Bankkosten €  306

 Uitgaven totaal €  50825

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2019

 Inkomsten € 37.620

Uitgaven

Naar de Gambiaanse bank voor het project € 30.000

Uitgaven in Nederland 

Container vervoer € 2.350

Ophalen meubilair, verzekering, bankkosten, bestuurskosten € 70

Postzegels, telefoon, website, kantoorbenodigdheden € 1.275

Schoolbenodigdheden € 1.550

Lamp voor de beamer in Gambia € 135

Promotiemateriaal € 425

Vergaderkosten € 320

Verzekering € 220

Bankkosten € 285

UITGAVEN totaal € 36.620

Opbouw reserve € 1.000

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Inkomsten € 49.997

Uitgaven

Naar de Gambiaanse bank voor het project € 25.000

Bijdrage ivm Corona aan Verenigde stichtingen Gambia € 500

Uitgaven in Nederland 

Container vervoer € 314

Ophalen meubilair, verzekering, bankkosten, bestuurskosten € 880

Postzegels, telefoon, website, kantoorbenodigdheden € 700

UITGAVEN totaal € 27.394

Opbouw reserve € 7.600

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2021

Inkomsten € 52550.

Naar de Gambiaanse bank voor het project € 30.000

Bankkosten € 400

Onkosten Postzegels, telefoon, website, kantoor benodigdheden € 325

Bestuurskosten € 145

Nieuwsbrieven, flyers ed € 480

Verzekeringen € 220

Ophalen meubilair voor school in Gambia € 350

Container vervoers kosten € 400

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2022

 Inkomsten € 46.045

Uitgaven

Naar de Gambiaanse bank voor het project € 61.000

Uitgaven in Nederland 

Container vervoer € 730

Postzegels, telefoon, website, kantoorbenodigdheden € 485

Schoolbenodigdheden € 600

Promotiemateriaal € 1000

Bestuurskosten € 590

Verzekering € 210

Bankkosten € 510

KvK en teveel ontvangen € 100

UITGAVEN totaal € 65.200

 

Er is dit jaar meer uitgegeven dan dat er ontvangen is. ( € 19.000). Er is een andere auto gekocht om de leerkrachten uit de stad te halen en het dak van een van de eerste gebouwen is vervangen. Vanwege de eerder opgebouwde reserve was dit mogelijk.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2023

Inkomsten € 49862,85

Naar de Gambiaanse bank voor het project € 38.500

Postzegels, telefoon, website, kantoorbenodigdheden € 760

Schoolbenodigdheden € 168

Promotiemateriaal € 385

Bestuurskosten € 540

Verzekering € 228

Bankkosten € 473

Verenigde stichtingen Gambia € 30

UITGAVEN totaal € 41083