De Toekomst

Toekomstplannen periode 2014 - 2016

 Voor de komende 3 jaar heeft Stichting Maladah een zestal doelstellingen geformuleerd waarmee zij aan de slag wil gaan:

 • financiële ondersteuning voor de leerlingen in Kunkujang Jatta Ya
 • scholing en bijscholing van docenten Kunkujang Jatta Ya
 • volwassenenonderwijs in Kunkujang Jatta Ya
 • vervolgonderwijs in Kunkujang Jatta Ya
 • schoolmateriaal, meubilair en computers voor het Gambia College
 • schoolborden en meubilair voor de Sanchebaschool
  Financiële ondersteuning voor de leerlingen in Kunkujang

  Op dit moment worden door donateurs circa 140 kinderen in Kunkujang Jatta Ya gesponsord. Dit gebeurt door het betalen van een jaarlijks schoolbijdrage van € 70, --. Doelstelling voor de periode 2014-2016 is om zoveel mogelijk kinderen vanuit Nederland gesponsord te krijgen, zodat de exploitatiekosten geheel uit deze bijdragen gefinancierd kan worden.

  Scholing en bijscholing van docenten Kunkujang Jatta Ya

  Stichting Maladah Gambia is van mening dat goed basisonderwijs noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Daarom stimuleert zij haar docenten in Kunkujang Jatta Ya zich te scholen cq te laten bijscholen door het behalen van de gewenste onderwijsakten. De kosten van studies worden betaald op voorwaarde dat de docenten zich voor enkele jaren aan de school verbinden.

  Volwassenenonderwijs

  In 2009 is er gestart met het geven van onderwijs aan volwassenen. Veelal moeders van leerlingen volgen deze lessen van november tot en met april. Van mei tot en met oktober is er vanwege het regenseizoen veel werk dat op het land gedaan moet worden. Er moet worden gekeken naar een lesmethode die de vrouwen in deze periode kunnen gebruiken, zodat opgedane kennis niet verloren gaat.

  Vervolgonderwijs

  Omdat basisvorming alleen niet voldoende is om de jeugd een gedegen toekomstperspectief te bieden stelt de stichting zich ten doel om in de toekomst naast ondersteuning aan de basisschool ook de mogelijkheid te kunnen bieden op vervolgonderwijs. In Kunkujang Jatta Ya zullen in de periode 2014-2016 meerdere kinderen moeten doorstromen naar groep 7. Het is van belang dat deze kinderen het vervolgonderwijs krijgen dat hen in staat helpt zich voor te bereiden op een goede vervolgopleiding.

  Schoolborden, meubilair en computers voor het Gambia College

  Het Gambia College in Brikama is één van de twee scholen waar opgeleid wordt tot docent. Wegens gebrek aan financiële middelen is het meubilair in een slechte conditie. Voor de periode 2014 – 2016 is het de bedoeling om alle lokalen te voorzien van goed meubilair, zoals bureaus voor leraren, stoelen voor de leerlingen en kasten voor schoolmateriaal. Tevens wordt gekeken om de computerfaciliteiten verder te verbeteren.

  Schoolborden, meubilair voor de Sanchaba school

  De Sanchaba school is één van de weinige basisscholen in Fajikunda. Op dit complex van circa 45 schoollokalen gaan circa 2.000 kinderen dagelijks naar school. Voor de periode 2014 – 2016 is het de bedoeling om alle lokalen te voorzien van goede schoolborden, bureaus voor de docenten en kasten voor schoolmateriaal.