De structuur van de stichting

Structuur van de stichting 

Stichting Maladah in Nederland

De stichting werd in 2005 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 32110624.

De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die zich inzetten zoveel mogelijk fondsen te werven om hiermee kinderen in Gambia scholingsmogelijkheden te bieden. Van alle ontvangen financiƫn gaat meer dan 99% naar Gambia. Zo worden de meest gangbare kosten als papier en drukwerk door de bestuursleden zelf bekostigd. Ook de bezoeken aan de projecten in Gambia worden door de bestuursleden zelf betaald.

Stichting Maladah Gambia heeft van de Nederlandse belastingdienst een ANBI status verkregen wat inhoudt dat alle giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl (trefwoord: ANBI, Fiscaalnummer 815070755)

Bij de voorbereidingen voor de bouw van een school in de plattelandsgemeente Kunkujang Jatta Ya stuitte de stichting op juridische problemen. In gesprekken met de dorpsraad werd afgesproken dat de stichting bereid was een school te financieren onder voorwaarde dat de grond op naam van de stichting kwam te staan. Deze voorwaarde is bedoeld om de zekerheid te hebben dat de school niet (na enkele jaren) voor andere doeleinden gebruikt zal worden. Tevens moest er een garantie komen dat grond en gebouwen uitsluitend bestemd zijn voor onderwijsdoeleinden. Omdat de Gambiaanse overheid het bezit van grond door een buitenlandse stichting verbiedt, is er voor gekozen om in Gambia een identieke stichting op te richten. De stichting in Gambia is opgericht conform de statuten in Nederland.

Zie elders op de website: Actueel