De Doelstelling

Doelstelling van de stichting

 De stichting stelt zich ten doel om op vier manieren (financiële) ondersteuning te bieden op het gebied van educatie, namelijk: 

 • renoveren van scholen
 • aanschaf van schoolinventaris en -materialen
 • ondersteunen van de jaarlijkse exploitatiekosten
 • sponsoren werven voor de verplichte schoolbijdrage

 

 • Renoveren van scholen

  De Gambiaanse overheid is al enige tijd bezig met een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit houdt in dat scholen zullen moeten voldoen aan enkele basisvoorwaarden. Zo worden scholen verplicht om te zorgen voor toiletten en watervoorziening. Wanneer hier niet aan voldaan wordt zal de school haar deuren moeten sluiten. Met betrekkelijk weinig financiële middelen is het mogelijk scholen aan deze voorwaarden te laten voldoen.

   

 • Aanschaf van schoolinventaris en materialen

  Bij bezoeken aan diverse scholen is gebleken dat deze vaak wel bestaan uit muren en een dak, maar dat het meubilair te wensen overlaat. Door schoolborden en hoogwaardig meubilair in Nederland in te zamelen en dit naar Gambia te verschepen kunnen veel scholen geholpen worden. Om de werkgelegenheid in Gambia te stimuleren wordt alleen meubilair verscheept dat niet in het land zelf gemaakt kan worden, zoals krijtborden en afsluitbare kasten voor schoolmaterialen.

   

 • Sponsoren werven voor de verplichte schoolbijdrage

  Voor veel ouders is het eenvoudigweg niet mogelijk de jaarlijkse schoolbijdrage van circa € 70, - per kind te betalen. De stichting is van mening dat financiële draagkracht van de ouders, culturele achtergrond en geloofsovertuiging het recht op onderwijs niet in de weg mogen staan en wil zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid bieden onderwijs te kunnen volgen. Door middel van een vorm van financiële adoptie vraagt de stichting mensen of zij bereid zijn om het jaarlijkse schoolgeld van één of meerdere kinderen te betalen. De donateur ontvangt een kaart met daarop gegevens en een foto van het kind. Omdat contact tussen donateur en ouders in een enkel geval heeft geleid tot bedelbrieven vindt eventueel contact uitsluitend plaats via de stichting.

   

 • Bijdragen in de jaarlijkse exploitatiekosten

  De stichting draagt bij in de onderhoudskosten van de school in Kunkujang Jatta Ya. Daarnaast stelt zij de scholen in staat goed schoolmateriaal, als lesboeken, schriften, krijt, pennen, potloden en knutselmateriaal voor de allerkleinsten aan te schaffen.