Het ontstaan van de stichting

Stichting Maladah Gambia

Stichting Maladah Gambia is in 2005 opgericht en stelt zich ten doel scholing te bieden aan kinderen in Gambia. Stichting Maladah Gambia is van mening dat scholing de basis is voor ontwikkeling en ontplooiing van het kind als individu en daarmee ook voor een land in ontwikkeling zoals Gambia. De stichting richt zich uitsluitend op educatie. Zo heeft zij volgens haar statuten ten doel ‘het werven van fondsen om kinderen in Gambia in staat te stellen primair onderwijs te volgen en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’. 

 

Gambia is één van de armste landen ter wereld en de middelen ontbreken om kinderen een goede scholing te bieden. Er is een mogelijkheid tot het volgen van staatsonderwijs maar daar staat tegenover dat de leerlingen een schoolbijdrage moeten betalen voor het mogen volgen van het onderwijs. Het inkomen van de arme bevolking is echter zo laag dat onderwijs voor veel kinderen niet haalbaar is.

Door toeval kwamen Henk en Leen Alberts samen met hun echtgenoten in 2003 voor een vakantie terecht in Gambia. Via het bedienend personeel van het hotel waar zij verbleven ontstond er gaandeweg de vakantie contact met de lokale bevolking en zagen zij de omstandigheden waarin deze mensen leefden. Zo kregen zij de school te zien waar enkele van de kinderen onderwijs kregen. Bij het zien van deze beelden konden zij niet anders dan helpen met het renoveren van de school en verbeteren van de onderwijsfaciliteiten. Dit in samenwerking met het hoofd van de school. 

 

Met veel enthousiasme werd gewerkt aan de renovatie van de school in Fajikunda (een wijk in de stad Serekunda). Dankzij de giften en donaties van scholen, kerken en particuliere donateurs werd in korte tijd voldoende geld opgehaald om naast de renovatie van de bestaande klaslokalen ook 4 nieuwe lokalen bij te laten bouwen. Tevens werd geïnvesteerd in nieuw meubilair en werd gezorgd voor goed lesmateriaal, zoals boeken, schriften, pennen, schoolkrijt en spelmateriaal voor de kleuterklassen.

Al snel werd duidelijk dat het niet bij dit ene project zou blijven en dat de hulp niet van tijdelijke aard zou zijn. Nadat de school gereed was kregen zij een tweede verzoek om te helpen bij de realisatie van een basisschool op het platteland van Gambia. Dit was het moment om zaken te formaliseren en Stichting Maladah Gambia op te richten.