Sponsor een kind in Gambia

U kunt ons steunen als donateur, om de jaarlijkse kosten te dragen.Voor € 70,00 per jaar of € 6,- per maand kunt u een leerling financiëel “adopteren”, zodat deze in staat wordt gesteld de 9 klassen van het kleuter en basisonderwijs te doorlopen. Ook is het mogelijk Stichting Maladah Gambia te steunen met giften, om de bouw en exploitatie van de scholen te realiseren.

Voor “adoptie” gelden de volgende regels:

  • U stelt zich garant voor de jaarlijkse schoolbijdrage van "uw" leerling
  • U stort uw bijdrage op de rekening NL75ABNA0425887022 ten name van Stichting Maladah Gambia
  • U ontvangt een foto van uw leerling en de naam van de school
  • Indien u uw medewerking wilt opzeggen, verzoeken wij u dit minimaal 3 maanden voor het ingaan van de nieuwe termijn (september) kenbaar te maken, zodat Maladah tijdig een nieuwe sponsor kan zoeken zodat het schoolbezoek van uw leerling gecontinueerd wordt
  • De stichting staat er voor garant dat uw gehele bijdrage ten gunste van uw leerling komt
  • De stichting stelt u, indien van toepassing, tijdig op de hoogte bij een eventuele verhoging van de bijdrage
  • De stichting stelt zich garant voor de financiële afwikkeling in Gambia
  • De stichting onderhoudt de contacten met scholen en zorgt voor adressen van nieuwe leerlingen

Voor meer informatie kunt u altijd >>contact opnemen met één van onze bestuursleden.

U kunt ook meteen een aanmeldingsformulier invullen met uw gegevens. Onze ledenadministratie neemt dan contact met u op. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening nummer: NL75ABNA0425887022 van de ABN Amro BANK ten name van Stichting Maladah Gambia te Maarn, onder ANBI staat hoe u dit ook met belastingvoordeel kunt doen.

De banken verstrekken geen gegevens meer van degenen die geld op de rekening van Maladah Gambia storten. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn uw gegevens of uw emailadres in de omschrijving te zetten? Wij kunnen deze gegevens dan gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting.