Gegevens van de stichting Maladah Gambia

Het bestuur van de stichting Maladah Gambia bestaat uit:

  • Henk Alberts, voorzitter
  • Leen Alberts, penningmeester
  • Gert-Jan van Someren, secretaris
  • Pierre Bressers, vice voorzitter/website
  • Marian Alberts, leden administratie
  • Henk de Vries, acquisitie
  • Coby Bressers, lid/Facebook
  • Claudette van Someren, Ada Alberts, Joke de Vries, Joke en Cor Kiers, lid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden hun gemaakte onkosten vergoed. De stichting heeft in Nederland geen mensen in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De stichting heeft in 2007 in Gambia een school opgericht. Deze school is uitgegroeid tot een scholengemeenschap waar kinderen vanaf de kleuterschool kunnen doorgroeien tot het hoger onderwijs.

De leerkrachten op deze school worden op twee manieren uitbetaald. 

1) De leerkrachten die werken in de kleuterklassen volledig door de stichting. De overheid betaald de leerkrachten van het kleuteronderwijs nooit. Wij vinden dat toch zo belangrijk dat we zelf deze kosten voor onze rekening nemen. Daarnaast krijgen alle leerkrachten een toelage op hun door de overheid betaalde salaris. Omdat de school ver van de 'bewoonde wereld' ligt is dit een stimulans om op deze school te blijven werken.

2) De leerkrachten met erkende diploma's worden betaald door de overheid.

 

Inkomsten van de stichting:

Een aantal kinderen van de school worden gesponsord. Daarnaast worden supermarkten benaderd met het verzoek om een poster/bus van de stichting bij het emballageapparaat te mogen hangen met de vraag het lege flessenbonnetje in de bus te doen.

Financiele verantwoording:

Op de pagina Financiƫle verantwoording onder Verantwoording staan de inkomsten en uitgaven per jaar vermeld.