Sponsoring en giften

Als donateur kunt onze stichting op verschillende manieren steunen. De eerste mogelijkheid is om de jaarlijkse kosten van de schoolbijdrage van een kind te sponsoren. Voor € 70,00 per jaar of € 6,- per maand kunt u een leerling financieel “adopteren”, zodat deze in staat wordt gesteld de negen klassen van het kleuter- en basisonderwijs te doorlopen. Daarnaast is het mogelijk Stichting Maladah Gambia te steunen met giften, om de bouw en exploitatie van de scholen te realiseren.

Voor “adoptie” gelden de volgende regels:

  • U stelt zich garant voor de jaarlijkse schoolbijdrage van "uw" leerling
  • U stort uw bijdrage op de rekening NL75 ABNA 0425 8870 22 ten name van Stichting Maladah Gambia
  • U ontvangt een foto van uw leerling en de naam van de school
  • Indien u uw medewerking wilt opzeggen, verzoeken wij u dit minimaal 3 maanden voor het ingaan van de nieuwe termijn (september) kenbaar te maken, zodat Maladah tijdig een nieuwe sponsor kan zoeken zodat het schoolbezoek van uw leerling gecontinueerd wordt
  • De stichting staat er voor garant dat uw gehele bijdrage ten gunste van uw leerling komt
  • De stichting stelt u, indien van toepassing, tijdig op de hoogte bij een eventuele verhoging van de bijdrage
  • De stichting stelt zich garant voor de financiële afwikkeling in Gambia
  • De stichting onderhoudt de contacten met scholen en zorgt voor adressen van nieuwe leerlingen

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze bestuursleden.

U kunt ook meteen een aanmeldingsformulier invullen met uw gegevens. Onze ledenadministratie neemt dan contact met u op. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening nummer: NL75 ABNA 0425 8870 22 ten name van Stichting Maladah Gambia te Maarn.

 

Belastingvoordeel

Door onze ANBI-status is het mogelijk uw bijdrage met belastingvoordeel te schenken. Ons fiscaalnummer/RSIN is 8150.70.755

Daarnaast is het mogelijk om tussen een sponsor en Stichting Maladah Gambia een overeenkomst te sluiten waardoor de totale schenking van de belasting mag worden afgetrokken. Indien u hier belangstelling voor heeft laat het aub aan de penningmeester weten! U krijgt dan van hem de benodigde papieren thuis gestuurd (invullen duurt 5 minuten).

De eis die de belastingdienst stelt is dat het een periodieke schenking betreft, met een overeenkomst die een looptijd heeft van minimaal 5 jaar en dat het bedrag ieder jaar ongeveer hetzelfde is. Zowel het drempelbedrag als het maximumbedrag vervalt dan.

Zonder overeenkomst heeft u te maken met een drempelbedrag dat u niet mag aftrekken en met een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw inkomen met een minimum van € 60,-

Zie hiervoor www.belastingdienst.nl en zoek op ANBI en giften.

De banken verstrekken geen gegevens meer van degenen die geld op de rekening van Maladah Gambia storten. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn uw gegevens of uw emailadres in de omschrijving te zetten? Wij kunnen deze gegevens dan gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting.