Gegevens van de stichting Maladah Gambia

Het bestuur van de stichting Maladah Gambia bestaat uit:

 • Henk Alberts, voorzitter
 • Leen Alberts, penningmeester
 • Gert-Jan van Someren, secretaris
 • Pierre Bressers, vice voorzitter/website
 • Marian Alberts, leden administratie
 • Henk de Vries, acquisitie
 • Coby Bressers, lid/Facebook
 • Claudette van Someren, Ada Alberts, Joke de Vries, Joke en Cor Kiers, lid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden hun gemaakte onkosten vergoed. De stichting heeft in Nederland geen mensen in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De stichting heeft in 2007 in Gambia een school opgericht. Deze school is uitgegroeid tot een scholengemeenschap waar kinderen vanaf de kleuterschool kunnen doorgroeien tot het hoger onderwijs.

De leerkrachten op deze school worden op twee manieren uitbetaald. 

1) De leerkrachten die werken in de kleuterklassen volledig door de stichting. De overheid betaald de leerkrachten van het kleuteronderwijs nooit. Wij vinden dat toch zo belangrijk dat we zelf deze kosten voor onze rekening nemen. Daarnaast krijgen alle leerkrachten een toelage op hun door de overheid betaalde salaris. Omdat de school ver van de 'bewoonde wereld' ligt is dit een stimulans om op deze school te blijven werken.

2) De leerkrachten met erkende diploma's worden betaald door de overheid.

 

Inkomsten van de stichting:

Een aantal kinderen van de school worden gesponsord. Daarnaast worden supermarkten benaderd met het verzoek om een poster/bus van de stichting bij het emballageapparaat te mogen hangen met de vraag het lege flessenbonnetje in de bus te doen.

Financiele verantwoording:

Op de pagina Financiële verantwoording onder Verantwoording staan de inkomsten en uitgaven per jaar vermeld.

Sponsoring en giften

Als donateur kunt onze stichting op verschillende manieren steunen. De eerste mogelijkheid is om de jaarlijkse kosten van de schoolbijdrage van een kind te sponsoren. Voor € 70,00 per jaar of € 6,- per maand kunt u een leerling financieel “adopteren”, zodat deze in staat wordt gesteld de negen klassen van het kleuter- en basisonderwijs te doorlopen. Daarnaast is het mogelijk Stichting Maladah Gambia te steunen met giften, om de bouw en exploitatie van de scholen te realiseren.

Voor “adoptie” gelden de volgende regels:

 • U stelt zich garant voor de jaarlijkse schoolbijdrage van "uw" leerling
 • U stort uw bijdrage op de rekening NL75 ABNA 0425 8870 22 ten name van Stichting Maladah Gambia
 • U ontvangt een foto van uw leerling en de naam van de school
 • Indien u uw medewerking wilt opzeggen, verzoeken wij u dit minimaal 3 maanden voor het ingaan van de nieuwe termijn (september) kenbaar te maken, zodat Maladah tijdig een nieuwe sponsor kan zoeken zodat het schoolbezoek van uw leerling gecontinueerd wordt
 • De stichting staat er voor garant dat uw gehele bijdrage ten gunste van uw leerling komt
 • De stichting stelt u, indien van toepassing, tijdig op de hoogte bij een eventuele verhoging van de bijdrage
 • De stichting stelt zich garant voor de financiële afwikkeling in Gambia
 • De stichting onderhoudt de contacten met scholen en zorgt voor adressen van nieuwe leerlingen

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze bestuursleden.

U kunt ook meteen een aanmeldingsformulier invullen met uw gegevens. Onze ledenadministratie neemt dan contact met u op. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening nummer: NL75 ABNA 0425 8870 22 ten name van Stichting Maladah Gambia te Maarn.

 

Belastingvoordeel

Door onze ANBI-status is het mogelijk uw bijdrage met belastingvoordeel te schenken. Ons fiscaalnummer/RSIN is 8150.70.755

Daarnaast is het mogelijk om tussen een sponsor en Stichting Maladah Gambia een overeenkomst te sluiten waardoor de totale schenking van de belasting mag worden afgetrokken. Indien u hier belangstelling voor heeft laat het aub aan de penningmeester weten! U krijgt dan van hem de benodigde papieren thuis gestuurd (invullen duurt 5 minuten).

De eis die de belastingdienst stelt is dat het een periodieke schenking betreft, met een overeenkomst die een looptijd heeft van minimaal 5 jaar en dat het bedrag ieder jaar ongeveer hetzelfde is. Zowel het drempelbedrag als het maximumbedrag vervalt dan.

Zonder overeenkomst heeft u te maken met een drempelbedrag dat u niet mag aftrekken en met een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw inkomen met een minimum van € 60,-

Zie hiervoor www.belastingdienst.nl en zoek op ANBI en giften.

De banken verstrekken geen gegevens meer van degenen die geld op de rekening van Maladah Gambia storten. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn uw gegevens of uw emailadres in de omschrijving te zetten? Wij kunnen deze gegevens dan gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting.