Gambia College Brikama (12-2011)

Sinds begin 2011 wordt het Gambia College, waar mogelijk,  door de stichting ondersteund met schoolmeubilair. Begin 2011 werd kennis gemaakt met Metsje Krol, die vanuit Hogeschool Windesheim voor 3 jaar adviseert op het gebied van onderwijs. Van Metsje vernamen wij de situatie waarin het Gambia College verkeert, namelijk  veel studenten en weinig faciliteiten, zoals slechte schoolborden, onvoldoende meubilair en te weinig computers. Nadat de school werd bezocht is besloten het Gambia College, waar mogelijk, de komende de jaren te gaan helpen met zaken die zij hard nodig hebben.

Klik hier voor de foto's