Highschool in aanbouw

In 2018 wordt de highschool gebouwd. We kunnen de kinderen dus vanaf 4 jaar tot dat ze klaar zijn om naar de universiteit op onze school les geven. Hiervoor hebben ze in Gambia een naam. We zijn voortaan een Circleschool.

De bouw van de klassen voor de highschool vordert gestaag zoals u op de foto's van de highschool kunt zien.

November 2017

November 2017

Dit jaar is de school gestart met ongeveer 800 leerlingen. 420 van het lager onderwijs, 224 van het voortgezet onderwijs en 49 op de highschool. Daarnaast nog een aantal op de 'kleuterschool'.

De afgelopen tijd gebouwde middelbare school en de nieuwbouw voor de leerkrachten zijn in gebruik. .

De school heeft voortaan ook een eigen watervoorziening. We zijn daardoor niet afhankelijk van de dorpspomp.

 voor enkele foto´s klik  hier

Bouw lerarenverblijven en Seniorschool 2016/2017

Wij kunnen u mededelen dat de bouw van deze verblijven is gestart. Tegelijkertijd is ook de bouw van de Seniorschool gestart. Er is ook een nieuwe waterput geslagen zodat men geen gebruik hoeft te maken van de eerdere put nabij de school.

Om u een indruk te geven van de bouw zullen hier de gestuurde foto's worden geplaatst.  Voor foto's klik hier.

Deze bouw zou niet mogelijk geweest zijn zonder de enorme steun die Maladah krijgt van MRC Holland Foundation.

Foto's van de 'Headmaster'

We hebben met het hoofd van de school afgesproken dat als er leuke dingen van de school te melden zijn, hij foto's daarvan zal sturen. We kunnen hier ook de voortgang van de bouw van twee lokalen volgen. 

Deze worden dan op Facebook (direct) (zoek op: Maladah Gambia) en iets later op de website geplaatst. De foto's worden met een telefoon gemaakt.

Klik hier voor de foto´s :  Foto's van de headmaster

Schoolschrift

Tijdens het laatste bezoek aan Gambia heeft de voorzitter contact gelegd met een drukkerij. Bij deze drukkerij hebben we nu schriften besteld. De eerste zending is gearriveerd.

Enkele foto's

Gambia College Brikama (12-2011)

Sinds begin 2011 wordt het Gambia College, waar mogelijk,  door de stichting ondersteund met schoolmeubilair. Begin 2011 werd kennis gemaakt met Metsje Krol, die vanuit Hogeschool Windesheim voor 3 jaar adviseert op het gebied van onderwijs. Van Metsje vernamen wij de situatie waarin het Gambia College verkeert, namelijk  veel studenten en weinig faciliteiten, zoals slechte schoolborden, onvoldoende meubilair en te weinig computers. Nadat de school werd bezocht is besloten het Gambia College, waar mogelijk, de komende de jaren te gaan helpen met zaken die zij hard nodig hebben.

Klik hier voor de foto's

St. Charles Lwanga Lower Basic School

2011

De St. Charles Lwanga Lower Basic School is een school in de wijk Fajikunda waar ruim 2.000 kinderen naar school gaan. Komend jaar willen wij voor deze school beginnen met het inzamelen van ruim 50 schoolborden omdat de huidige borden bestaan uit een zwart geschilderd stuk hard board. De foto´s geven een kleine impressie van de school.

Zie ook het 2e bericht over deze school.

Klik hier om de foto´s te bekijken

Kunkujang Jattaya - Adult Education

2011

De schoollessen zijn van maandag tot en met vrijdag 'van s ochtends 8.30 uur tot 13.00 uur. Omdat de school 's middags leeg staat is besloten ouderenonderwijs aan te bieden. Begonnen met het aanbieden van Engelse les zal dit in de toekomst worden uitgebreid met rekenen. Met het ouderenonderwijs hopen wij twee dingen te bereiken namelijk:

- de ouders laten zien hoe belangrijk het is dat hun kinderen leren lezen, schrijven en rekenen.

- de meeste ouders spreken alleen inlandse talen als Wolof en Madinka. Omdat Engels de officiële voertaal in The Gambia is helpt de kennis van het Engels hen bij onder andere officiële documenten. Wanneer zij ook leren rekenen helpt hen dit bij de verkoop van eigen geteelde producten.   

 Klik hier om de foto's te bekijken

Kunkujang Jattaya

Het kleuter en basisschool-project in Kunkajan Jataya, een plattelands-gemeenschap waar in het geheel geen onderwijs was, werd in oktober 2010 officieel geopend. De school bestaat uit 10 lokalen, een bibliotheek annex magazijn en een lerarenkamer. Het onderwijs is uitgebreid met vervolgonderwijs voor leerlingen van 13 tot 15 jaar.

Klik hier om de foto's te bekijken