De belasting betaalt mee aan uw gift.

Sinds 01-01-2014 is het mogelijk om tussen een sponsor en Stichting Maladah Gambia een overeenkomst te sluiten waardoor de totale schenking van de belasting mag worden afgetrokken. 

Indien u hier belangstelling voor heeft laat het aub aan de penningmeester weten! U krijgt dan van hem de benodigde papieren thuis gestuurd. (invullen duurt 5 minuten)

De eis die de belastingdienst stelt is dat het een periodieke schenking betreft, met een overeenkomst die een looptijd heeft van minimaal 5 jaar en dat het bedrag ieder jaar ongeveer hetzelfde is. Zowel het drempelbedrag als het maximumbedrag vervalt dan. 

Zonder overeenkomst heeft u te maken met een drempelbedrag dat u niet mag aftrekken en met een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-  

zie hiervoor www.belastingdienst.nl en zoek op ANBI en giften.

 

De banken verstrekken geen gegevens meer van degenen die geld op de rekening van Maladah Gambia storten. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn uw gegevens of uw emailadres in de omschrijving te zetten? Wij kunnen deze gegevens dan gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting.