Stichting Maladah bezit een ANBI status.

De bestuursleden van de stichting werken op vrijwillige basis. Zij zijn tevens ook de contactpersonen. 
Onze doelstelling is het verbeteren van kansen op goed onderwijs voor kinderen in Gambia, door het bouwen en onderhouden van schoolgebouwen aldaar, het sponsoren van schoolkinderen en het opleiden van lokale onderwijzers. Wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op onderwijs, en proberen hier heel concreet en op lokaal niveau aan bij te dragen. Ook hebben wij veel schoolborden geplaatst en hebben wij door ons gekregen computers verscheept vanuit Nederland. Omdat onze school zo groot is geworden concentreren wij ons nu daarop en zijn we gestopt met de schoolborden.

Een verslag van onze activiteiten vindt u in de nieuwsbrief op onze site. Als sponsor krijgt u deze nieuwsbrief thuisgestuurd of via de mail.

Afgelopen jaar hebben we middelbaar onderwijs verwezenlijkt op onze school in Kunkujang Jatta Ya. Hier maken ongeveer 80 kinderen gebruik van. Wij worden hierin gesteund door het ministerie van onderwijs. Alle andere activiteiten zullen ook blijven voortduren.

Fiscaalnummer/RSIN 8150.70.755

In de menu-items hieronder is e.e.a. verder uitgewerkt.