Corona in Gambia

Corona in Gambia.

Ook in Gambia is er veel overlast door het Covid-19 virus. Scholen zijn gesloten en veel mensen zijn ziek geworden. In Nederland zijn ongeveer 150 stichtingen die actief zijn voor Gambia. Diverse daarvan zijn aangesloten bij een overkoepelende stichting. Een à twee per jaar is daarmee overleg. Er worden algemene dingen verteld maar ook wordt aandacht gevraagd voor acute problemen. In het begin van de Corona pandemie was er zo'n acuut probleem. In Gambia zijn maar een paar ziekenhuizen en die zijn niet ingericht zoals we dat in Nederland normaal vinden. De techniek blijft wat achter. Zo zijn er maar amper faciliteiten om op Corona te testen. Terug naar het acute probleem. Van de overkopelende stichting kregen we het verzoek om een financiele bijdrage om de eerste noden te lenigen. Wij hebben als bestuur besloten om € 500,- bij te dragen. Daarvoor kon men mondkapjes en medische zaken kopen. Van onze contacten horen we dat het momenteel (dec. 2020) beter gaat en er minder mensen ziek zijn.