December 2019

Vrienden van Maladah,

Kerst en de jaarwisseling staan weer voor de deur. Dat is een reden om even om te kijken, maar ook om vooruit te kijken. Het afgelopen jaar heeft ons veel gebracht, de leerlingen hebben bij de landelijke examentoetsen enorm goed gepresteerd. Daarom alle complimenten aan directie en leerkrachten. We zijn hen dankbaar dat de school door hen op een hoog niveau staat. Dit is ook te merken aan het aantal leerlingen, maar liefst 1392 op dit moment verdeeld over kleuterschool, basisschool voortgezet en hogeschool. Men komt graag naar de Maladah School. Wij zijn blij en trots op deze resultaten.

Er is dit jaar veel gerealiseerd o.a. een plaats waar de kleuters en de groepen één en twee van de basisschool hun lunch heerlijk in de schaduw kunnen nuttigen Ze hoeven niet zoals voorheen in de felle zon te zitten. De keuken is ook onder handen genomen. Er is nu een dubbele schoorsteen met twee kookplaatsen, waardoor het voor de ’kookdames’ makkelijker werken is en de zware ketels beter te hanteren zijn. Deze verbetering zal zeker rugklachten voorkomen.                                                                                                                                           Zowel op de basisschool als op de Junior en Senior school (voortgezet onderwijs) is er in de meeste lokalen nu elektrische verlichting aangebracht. Nu kunnen de lokalen - indien nodig - ook `s avonds worden gebruikt. Doordat het echt aardedonker kan worden hebben we bij verschillende gebouwen aan de buitengevels verlichting aangebracht, waardoor het een stuk veiliger is. Deze verlichting werkt op beweging sensoren. De nieuwe lokalen van de highschool zijn nu allemaal voorzien van ventilatoren. Met name in de middag werd het in de lokalen dusdanig warm dat het ten koste ging van de concentratie. We gaan er van uit dat deze maatregelen voldoende zijn en dit probleem nu voorgoed is verholpen.   De sportgelegenheden zijn aanzienlijk uitgebreid. Er is inmiddels een extra volleybal- en voetbalveld gerealiseerd, waardoor het voortgezet onderwijs over eigen velden kan beschikken. Voor het scheikundelokaal hebben we diverse instrumenten aan kunnen schaffen, waardoor de leerlingen de meeste proeven kunnen uitvoeren. Dit had prioriteit aangezien de eerste studenten van onze school in 2020 examen moeten doen. De verdere uitbreiding kan geleidelijk gebeuren. De instrumenten zijn over het algemeen nogal prijzig dus we schaffen het meest noodzakelijke aan.  

De leerlingen die in 2020 eindexamen doen is de groep waarvan de meesten vanaf de kleuterschool tot en met de highschool het onderwijs op de Maladah school hebben doorlopen. Het zal dan ook een bijzondere mijlpaal worden waarop u en wij bijzonder trots kunnen zijn Dit is het waarom we dit met z’n allen doen. We hopen voor alle studenten dat er een goed resultaat behaald wordt.

Met een grote school als in Kunkujang ontkom je helaas niet aan verdrietig nieuws. Eén van onze leerlingen is aan malaria overleden. Medicatie mocht niet helaas meer baten. Ons medeleven gaat uit naar haar ouders.

Tot slot, ondanks al het verdriet ook nog een mooi bericht. Mariatou, de leerling die afgelopen jaren met hele ernstige infecties aan haar been kampte is geopereerd en hersteld zodat zij sinds september onze school weer kan bezoeken.

Namens het bestuur van Stichting Maladah Gambia wens ik u en uw dierbaren goede feestdagen en een goed en gezond 2020 toe.

Met vriendelijke groet,

Henk Alberts, voorzitter