Kerstgroet 2023

Maarn, december 2023.

Vrienden van Maladah,

Het is alweer december, waar blijft de tijd. Er is dit jaar weer enorm veel gebeurd in Kunkujang. In september is het aantal leerlingen weer behoorlijk gestegen. In totaal zijn er nu meer dan 1.800 leerlingen op de scholen.

Door de samenwerking met het ministerie van Onderwijs vallen onze beide scholen onder het rouleersysteem van het ministerie. Dit houdt in dat de schoolhoofden in het algemeen om de 3 jaar overgeplaatst worden naar een andere school. Wij hebben helaas daardoor afscheid moeten nemen van Jali Saho, hoofd kleuter- en basisschool en Muctarr Sambou, hoofd voortgezet onderwijs en highschool. Dhr. Sambou is door de start van het voortgezet onderwijs en highschool 6 jaar schoolhoofd bij ons geweest. U kunt zich voorstellen dat er in die jaren een enorme band is ontstaan. Wij zijn hen beiden dankbaar voor hun inzet.

Mede door hen staat de school op een hoog niveau. De nieuwe schoolhoofden zijn in september begonnen. Op de kleuter- en basisschool mw. Fatou Jadama en op het voortgezet en highschool dhr. Lamin Jawara.

kinderen_voor_de_school.png

In oktober hebben wij met hen kennis kunnen maken. Dit gaf een goed en vertrouwd gevoel alsof we hen al jaren kennen. We hopen dan ook op een prettige en constructieve manier met hen samen te werken.

Nieuwbouw

In het voorjaar hebben wij een aanvraag ingediend voor uitbreiding van het aantal lokalen.

Dit is gehonoreerd en men is nu al volop bezig met de bouw. Het geheel moet in juni 2024 klaar zijn, zodat de inrichting voor het nieuwe schooljaar (september 2024) gerealiseerd kan worden. Er is rekening gehouden met een jaarlijkse aanwas van leerlingen. Er komen 18 lokalen bij inclusief kantoorruimtes, 2 toiletgebouwen en een grotere keuken. Het aantal leerkrachten is de laatste jaren ook flink toegenomen. Er wordt een extra leraren verblijf gebouwd zodat er nog eens tussen de 10 en 20 leerkrachten kunnen overnachten.Met dank voor de toewijzing door het ministerie en grote dank aan MRC Holland Foundation, die de bouw voor ons uitvoert en ook helemaal financiert.zie hier foto's

Met de start van het schooljaar in september worden er meestal normale onderhoudswerkzaamheden zichtbaar. In de basisschool moeten er bankjes en stoelen gerepareerd worden en voorzien van nieuwe zittingen en bladen. In enkele kantoren en in het lerarenverblijf moeten ventilatoren vervangen worden en wat glasreparaties uitgevoerd. We hebben met de aannemer kunnen regelen dat al deze werkzaamheden uiterlijk in december zijn afgerond. De schoolhoofden wonen op flinke afstand van Kunkujang waardoor de school voor hen moeilijk te bereiken is. Om gegarandeerd op tijd te zijn hebben zij de beschikking over een motor. Helaas had de motor niet het eeuwige leven en er moest een nieuwe motor aangeschaft worden. Door onze goede contacten met het ministerie konden we via hen een nieuwe motor kopen tegen een gereduceerde prijs van € 725,00. Dit bedrag kon onder andere betaald worden door donaties en de statiegeldacties bij diverse supermarkten in het land. Dank daarvoor!

Namens de Stichting Maladah Gambia wensen wij u goede feestdagen en een gezond 2024.

Henk Alberts, voorzitter.