Kerstgroet 2022

Maarn, december 2022


Vrienden van Maladah,


Het was alweer een onstuimig jaar in Gambia, dit jaar niet door de pandemie maar door de enorme
regenval in het regenseizoen. Veel huizen zijn ingestort door de zware regens, omdat er heel veel
met “mud” stenen zijn gebouwd. Een mud steen is gemaakt van zand, leem en cement, de leem
lost door de zware regens gedeeltelijk op waardoor de huizen in elkaar zakken. Dat is voor heel veel
mensen een groot probleem omdat ze meestal de financiële middelen niet hebben om hun huis met
cementstenen op te bouwen.  

 Gelukkig hebben wij er op school nauwelijks last van gehad, alleen de verf op de buitenmuren was
hier en daar wat aangetast. Het schilderwerk stond deze zomervakantie al op de planning dus
bracht het geen extra kosten met zich mee. De lokalen zien er nu van binnen en buiten weer tip top
uit. In 2007 en 2008 zijn de eerste lokalen gebouwd, het dak bestaande uit metalen golfplaten was
na al die jaren aan vervanging toe.
Het is echter een enorme klus die geklaard moest worden in een lange vakantie periode, gelukkig is
dit in de afgelopen zomervakantie ondanks het vele regenen goed gelukt en kunnen we weer jaren
zonder problemen verder. In de eerste serie lokalen is nog geen verlichting aangelegd. Aangezien
er ook een middagshift is, is dit zeker in de namiddag nodig. Het is nog best een hele ingreep om
dit te realiseren, we hopen echter dat dit op korte termijn voor elkaar komt.
Het aantal leerlingen stijgt nog steeds op zowel kleuter en basisonderwijs als op het voortgezet en
highschool, in totaal zijn er nu 1735 leerlingen.
Ook het aantal leerkrachten moest hierdoor uitgebreid worden, er zijn in september bij de aanvang
van het nieuwe schooljaar 6 extra leerkrachten aangenomen. Alle uitbreidingen houden echter in
dat de voorzieningen ook mee moeten groeien. Hierdoor zijn er in de vakantie 6 extra toiletten
gebouwd, waardoor we voldoen aan het aantal vereiste toiletten.
De lerarenkamer is extra ingezet als klaslokaal zodat we alle leerlingen van de ochtend- en
middagshift kunnen herbergen. We moeten nu wel zo snel mogelijk een nieuwe lerarenkamer
realiseren. De plannen zijn al klaar nu de uitvoering nog.
Voor de highschool is een beamer aangeschaft deze is inmiddels in het computerlokaal op een vaste
plaats aan het plafond bevestigd, er is een gedeelte van de muur wit geschilderd waardoor er op de
muur geprojecteerd kan worden. Dus gelukkig geen gesleep meer met beamer en schermen.
Om het stof in het computerlokaal te lijf te gaan moet er nog een stofzuiger worden aangeschaft,
dat is geen luxe in deze zanderige omgeving en belangrijk om de computers zoveel mogelijk stofvrij
te houden.
In het afgelopen schooljaar zijn er weer heel goede resultaten geboekt bij de landelijke examens
voor de highschool, 6 leerlingen hebben voldoende punten gescoord voor toelating tot de
universiteit.
De leerlingen uit het voortgezet onderwijs behaalden goede resultaten en kunnen allen naar de
highschool. De adjunct van het voortgezet onderwijs is op de universiteit afgestudeerd in wiskunde
en met de hoogste punten geslaagd, hiervoor heeft hij een speciale oorkonde ontvangen. Het is
weer een bevestiging van het sterke leerkrachtenteam.
Achter de school is de bananenplantage uitgebreid, er worden bak- en consumptie bananen
verbouwd. Bij beide scholen is er weer gestart met de groentetuin waar de leerlingen o.a. uien,
tomaten, paprika, wortels en sla verbouwen. Deze producten worden voor een groot gedeelte
gebruikt voor de maaltijd die de jongsten krijgen, het overige word verkocht, met de opbrengst
worden weer nieuwe zaden ingekocht.
Wij zijn u allen heel dankbaar voor uw bijdrage zodat alles ook in het komende jaar doorgang kan
vinden.
Rest mij nog u, namens het bestuur van Maladah Gambia, goede feestdagen en een gezond 2023 te
wensen.
Henk Alberts, voorzitter.

Kerstkaart.